Mervärde för kund och interimschefer

Mesh löser företags behov av kompetens

Vi lever i ett samhälle i snabb förändring där vi ser ett ständigt växande behov av interimskonsulter på chefsnivå som kan utveckla företag, ofta med kort varsel. Mesh Interim är lösningen för komplexiteten på arbetsmarknaden genom att tillmötesgå kundernas behov och samtidigt ta hänsyn till konsulternas lärande och välmående.

Företag inom rekrytering och bemanning ser konsulter som ett sätt att lösa akuta problem på en föränderlig och komplex arbetsmarknad, men har missat att det finns en outnyttjad potential till kompetensutveckling och lärande.
Det här ville Mesh Interim ändra på och skapade ett nätverk för interimskonsulter. Genom återkommande fysiska & digitala nätverksträffar ges våra medlemmar möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter.

I gränslandet mellan passion och frustration

Mesh Interim grundades 2019 av Johan Alsén med målet att på ett intelligent sätt underlätta för bolag med behov av chefer som leder tillväxt.  Efter att ha jobbat inom rekryteringsbranschen i många år har Johan med egna ögon upplevt utvecklingen på arbetsmarknaden och såg tidigt den växande trenden med behovet av extern specialistkompetens.

– Det är fantastiskt när man lyckas hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle, som kan hjälpa företag växa, och det blev snabbt en passion för mig, berättar han.
Samtidigt växte en frustration fram. Johan såg ofta att företagen hade behov som konsulten inte kunde lösa – parterna kunde helt enkelt inte mötas på mitten.

– Jag funderade mycket på problemet och hur vi kunde ta hänsyn till både konsulternas och företagens behov. Till sist föll polletten ner.  
Vad händer om vi låter dem hjälpa varandra?

Johan Alsen

Vad särskiljer en interimsledare

Interimsledare utmärker sig genom sina kompetenser, fokus och strategier, vilket gör dem till ovärderliga tillgångar för organisationer som strävar efter att framgångsrikt navigera genom förändringar och uppnå snabba och effektiva resultat. Det handlar inte bara om att fylla en vakans; det är en strategisk satsning för att möjliggöra smidiga förändringar och främja långsiktig framgång.

Det interima ledarskapet växer i popularitet och anses av många som en effektiv strategi för att möta förändringsbehov och temporära utmaningar inom organisationer. 

JOHAN ALSÉN - VD & GRUNDARE

En unik syn på lärande

På dagens komplexa arbetsmarknad finns ett enormt behov och dessutom en outnyttjad potential när det gäller interimskonsulternas kompetensutveckling.
I Mesh Interims nätverk värderas därför konsulternas utvecklande, det proaktiva lärande, nätverkande och affärsdelning högt. Interimskonsulterna står på egna ben och har egna bolag, men tillsammans samskapar dem sitt värde.

Genom återkommande fysiska & digitala nätverksträffar ges medlemmar möjlighet till att utbyta kunskap och erfarenheter.
I våra nischade grupper, djupdyker vi i olika områden som leds av en erfaren facilitator.

Vi är Sveriges största nätverk för interimskonsulter.

Så skiljer vi oss från andra aktörer

Nätverk

När våra kunder behöver en resurs söker vi inte efter rätt kompetens i en CV-databas. Istället vänder vi oss till vårt nätverk av interimsledare och ber dem rekommendera rätt person för uppdraget. På samma sätt rekryterar vi våra medlemmar: Vi kommunicerar med individer i vår målgrupp som i sin tur ger en rekommendation av lämpliga kandidater. Konceptet bygger på kunskapsutbyte och en delningsekonomi där Mesh Inteirms nätverk genererar kompetens och intäkter mellan varandra.

Vår ambition är att finnas där kunden finns och tack vare detta – vår inblick i såväl uppdragsgivarens behov som i vårt nätverks kompetens – kan Mesh Interim vara på plats redan innan behovet uppstår. På så sätt förvärvas både kunskap och intäkter utan långa urvalsprocessen. 

Vill du veta mer om hur det fungerar att anlita en intermskonsult via Mesh Interim?

What's in it for you? 

What's in it for you?

Mesh Interim medlemmar. Att nätverka och skapa synergieffekter för alla parter är Mesh Interims affärsidé och målet är att du som interimskonsult ska arbeta med ditt drömuppdrag på ett sätt som passar dig. Som medlem i Mesh Interim får du tillgång till hela vårt nätverks samlade erfarenhets- och kunskapsbas. Det innebär att du har möjlighet att göra dig sedd hos alla tillväxtbolag där Mesh Interims medlemmar finns. Du får access till uppdrag som aldrig når marknaden och ingår i ett nätverk som har ditt bästa för ögonen. 

Mesh Interim kunder. Som kund hos Mesh Interim har du tillgång till exakt den kompetens du behöver, när du behöver den. Vi bistår ledningsgrupper och tillväxtbolag med vårt nätverks samlade kompetens: seniora ledarskapskonsulter och -experter som är vana att leda och driva förändring. Att anlita en av Mesh Interims medlemmar är som att anlita välrenommerad agil expertis, en superkraft om man så vill. Kort sagt ett modernt effektivt sätt att realisera dina mål. 

Key People Group

En stor familj

Mesh ingår i Key People Group och grundades tidig vår 2019 av vd Johan Alsén. Utöver Mesh ingår åtta bolag i koncernen: TNG, ToFindOut, Invici, Signpost, ADA Digital och Tengai. Bolagsgruppen har cirka 300 anställda.

Ada Digital

Ada digital rekryterar talanger, specialister och ledare inom områdena Tech, UX/Design, Data och Digital Commerce. Att tänka om och göra tvärtom är grundtanken och den utmaningen behövs för att lyckas rekrytera morgondagens digitala specialister och ledare.

Läs mer här

TNG är specialister på fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering och bemanning. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro men man rekryterar och bemannar över hela Sverige. 

Läs mer här

Invici är rekryteringsföretaget för kvalificerade ekonomer. Genom nätverksbyggande, search och traditionellt annons- och ansökningsförfarande matchar de chefer och nyckelbefattningar med sina kunders behov. 


Läs mer här

ToFindOut utför bakgrundskontroller för arbetsgivare och organisationer när de ska anställa, ingå samarbeten, genomföra företagsförvärv och investeringar. Kontoret är i Stockholm och marknaden är global.


Läs mer här

Signpost arbetar med på chefsrekrytering och styrelserekrytering samt utveckling av chefer.


Läs mer här