.st0{fill:#FFFFFF;}

Interimslösningar parerar lågkonjunkturen 

 november 23, 2022

En lågkonjunktur kan innebära svåra tider för alla, inte minst för företag. Efterfrågan på tjänster och varor sjunker och man kan komma behöva skära ner på arbetskraft för att klara sig. Här kan en interimslösning vara räddningen, det menar  Ann-Sofie Taube bakom Anta Interim AB.

Det behövs ett framåt-tänk i kristider

För att förbereda sig för vad som komma skall under en lågkonjunktur kan en lösning vara att anlita en interimschef. Ann-Sofie håller med, “Ja absolut, utan tvekan!”. Ann-Sofie har observerat att när det kommer till ekonomiska frågor är det enkelt som företag att blicka bakåt. Många avdelningar arbetar mycket utifrån historik, och förbereder sig baserat på tidigare resultat.

Parera lågkonjunkturen med hjälp av interimslösningar

Ann-Sofie Taube. Foto: Niklas Maupoix

Problemet som uppstår är att oavsett hur bra du kan tolka historien kan du inte med säkerhet veta vad den säger om framtiden. Under ett skarpt läge, som under en lågkonjunktur, behövs ett förstärkt framtidsperspektiv med fokus på omvärlden och vad som skulle kunna hända för att möta och parera eventuella överraskningar. Därför är det bra att ta in någon som besitter kunskap och erfarenhet av detta, och som kan guida verksamheten genom kristider. Detta skulle exempelvis en interimschef som är så pass bevandrad i sin roll att den kan se och adressera de mest akuta behoven först, utan att först gå igenom långa processer och regler som tillslut leder till samma insikter. “Det behövs någon som kan göra rätt saker istället för att göra saker rätt”, säger Ann-Sofie.

Nya möjligheter under en lågkonjunktur

Ytterligare en möjlighet Ann-Sofie ser med att ta in mer erfaren personal är att en interimanställd ser organisationen med ett perspektiv opåverkat av företagskulturen. Under en lågkonjunktur kan tiden med lägre orderläge användas till att se över strukturella och organisatoriska utmaningar på arbetsplatsen. Detta blir mer värdefullt när en interimschef tar saken i sina händer då denne inte tar interna oskrivna regler i beaktning, och kan leverera konkreta resultat som gynnar verksamheten. Det är också ett bra tillfälle att höja kunskapen hos medarbetare och på detta vis bygga en bredare, stadigare bas att ta vid ifrån när läget sedan övergår till det normala och konjunkturen åter tar fart.