Ledarskap & hjärnan

Vårt samhälle utvecklas mer och mer till att bli ett uppmärksamhetssamhället med ett outsinligt informationsflöde. Men vad gör detta med vår hjärna och hur mycket uppmärksamhetskapital har vi? Sverige ligger i topp sett till så kallade Brain Jobs (kunskapsintensiva jobb) där digitalisering och globalisering gör att kompetensen bolag behöver snabbt blir obsolet och kraven att prestera och vara relevant på individnivå ständigt ökar. 

 Men vad gör det här arbetssättet med vår hjärna?
 
 Hur behöver ledarskapet och våra beteenden förändras både hos företagen och konsulter för att vår hjärna ska klara av det här nya arbetssättet
?

Och kan Mindfulness och andra metoder hjälpa oss att bli mer av den målmedvetna chefen och inte bara agerar på bruset runt omkring oss?
 
Detta och mycket mer samtalar vi om med Margareta Öström, VD, organisationskonsult samt författare av boken "HÅLLBAR HJÄRNA MED MINDFULNESS - Hur du går från omedvetet till målmedvetet självledarskap"

Margaretha Öström

VD och organisationskonsult  

Leading Insight AB