.st0{fill:#FFFFFF;}

Raplext & transformativt ledarskap 

 augusti 12, 2019

Den tekniska utvecklingen har aldrig någonsin gått snabbare än den gör just nu, och samtidigt tyder allt på att det aldrig mer kommer att gå långsammare. I en raplex värld krävs raplext ledarskap!

Så vad innebär det för oss när vi skall driva höghastighetsförändringar i en alltmer snabbföränderlig och komplex värld, eller i en så kallad raplex värld?

Hur leder man förändring? Det brukar jag fråga vid seminarier och utbildningar. Ofta har man uppfattningen att när man leder förändring så gör man det på samma sätt, oavsett vilken typ av förändring du driver. Att det också i praktiken förhåller sig så, stöds av att två av tre transformationer misslyckas.

För att illustrera, vad jag menar med raplext, transformativt ledarskap, brukar jag göra en liknelse till segling. När det är stabila förutsättningar och det är en okomplicerad miljö, när vi är ute på öppet hav med en stadig bris, då krävs det lite ledarskap, vi kan styra båten med autopilot och fortfarande ha vind i seglen. 

Men när vi börjar närma oss kusten, då miljön blir komplex, med grynnor, skär och farleder, då behöver vi använda oss av olika verktyg, sjökort och kompass för att säkert komma dit vi vill.

Och när vi kommer till hamnen, då är förutsättningarna ännu mer ostabila, det är många båtar som skall in och ut ur hamnen, så då går det inte att förlita sig på sjökort, utan då krävs att vi följer etablerade regler för väjning och eventuellt en lots.

Det intressanta uppstår när vi både har komplexa förutsättningar och en ostabil miljö, när vi skall ut och upptäcka nya världar. Då hjälper inte befintliga sjökort, då vi är på obesökt hav. Inte heller räcker det att använda det ledarskap som hjälpte oss i hamnen. 

Nej, när vi ger oss ut i okända farvatten, för att framgångsrikt lyckas då, då måste organisationen och ledaren vara väldigt lyhörd, alla måste ha ett gemensamt ramverk som de verkar utifrån och de måste vara självorganiserande. När något oförutsett händer, då måste var och en vara delaktiga & fatta beslut och det finns inte bara ett mandat, det finns också en förväntan att var och en skall ta det ansvaret. 

Jag kallar den organisationsformen för Ecorporation, The Self Organizing Corporate Ecosystem. För att åstadkomma detta krävs det en ny typ av ledarskap och framförallt en ny typ av ledare som förstår hur man skapar en Ecorporation samt hur man leder den; Det transformativa & raplexa ledarskapet!

Ecorporation – Self Organizing Corporate Ecosystem

”Where empowered people and groups act as independent nodes, link across boundaries, work together and act from a common framework for a shared purpose.”

Författare, Jesper Hagberg har arbetat globalt med att driva IT Transformation, Digitalisering och raplexa förändringsprogram i över 25 år. Jesper driver nu ett bolag, Convrt Consulting Group, som är hjälper företag att skapa värde genom Digital Transformation och Performance Management.

Om du är intresserad att veta mer om hur Meshs medlemmar skapar värde för varandra, kontakta oss här.