.st0{fill:#FFFFFF;}

Rekryteringsbranschen och den försvunna återkopplingen 

 mars 6, 2024

En uppmaning till förändring

Under den senaste tiden har Kristian Presits, operativ chef på Mesh Interim, haft förmånen att möta erfarna konsulter, högt positionerade i sina branscher som är redo för nya uppdrag eller att kliva in i en ny anställning. I dessa möten har en oroande trend framkommit – den allmänna bristen på återkoppling från rekryteringsbolag. Den här bristen på kommunikation under rekryteringsprocesser kan ha djupgående negativa effekter, inte bara för kandidaterna utan även för varumärken och marknadens förtroende. I det här inlägget delar vi tillsammans med Kristian insikter om hur företag kan stärka sitt varumärke genom en mer positiv och transparent rekryteringsprocess.

Kristian Presits är operativ chef på Mesh Interim. Han har en gedigen erfarenhet inom rekrytering. Under 8 år drev han framgångsrikt en rekryteringsbyrå med fokus på chefsrekrytering, Med 15 års erfarenhet inom rekryteringsbranschen utmärker sig Kristian genom sitt enorma nätverk av beställare och högt uppsatta chefer inom de flesta branscher.

Negativa effekter av utebliven återkoppling

Återkoppling är nyckeln till en framgångsrik rekryteringsprocess. När den uteblir, uppstår en kaskad av negativa konsekvenser. För kandidaterna skapar det frustration och förvirring, och i förlängningen undermineras förtroendet för rekryteringsbolaget. Det kan också leda till att kompetenta kandidater väljer att inte söka nya möjligheter genom dessa kanaler. Varför skulle någon vilja investera tid och energi i en process där de inte får återkoppling och respekt för sitt engagemang?

Dessutom påverkar bristen på återkoppling även varumärket för de företag som anlitar dessa rekryteringsbolag. Om kandidater inte får en adekvat kommunikation under rekryteringsprocessen, associerar de den bristen med det företag som söker ny personal. Företagen som anlitat rekryteringsbolag bör därmed säkerställa hur processen kring kommunikation och återkoppling ser ut så att det sköts korrekt.

- Kristian Presits

"Kandidater som lämnas i ovisshet kommer troligen att avstå från framtida samarbeten vilket kan slå hårt mot rekryteringsbolag som därmed mister chansen vid kommande rekryteringar ifrån kandidatens kommande arbetsplatser.."

Denna negativa upplevelse sprider sig snabbt genom nätverk och branscher, vilket riskerar att skada varumärket både för slutkund och rekryteringsbolaget. Kandidater som lämnas i ovisshet kommer troligen att avstå från framtida samarbeten vilket kan slå hårt mot rekryteringsbolag som därmed mister chansen vid kommande rekryteringar ifrån kandidatens kommande arbetsplatser.

Sammantaget är det tydligt att utebliven återkoppling inom rekryteringsprocesser inte bara är ett irritationsmoment för kandidater utan också en potentiell riskfaktor för företag och hela rekryteringsbranschen. Det är hög tid för rekryteringsbolagen att omvärdera sina processer, prioritera kommunikation och återupprätta förtroendet på marknaden.

Läs artikeln om Onboarding: Checklista för nyanställda


Konstruktiva åtgärder för att stärka sitt varumärke under en rekryteringsprocess

För att återställa förtroendet hos både kandidater och företag bjuder Kristian här på fem ganska självklara punkter som skapar en fläckfri rekryteringsprocess.

1. Transparent kommunikation

Kommunikation är nyckeln till varje framgångsrik relation, inklusive rekryteringsprocessen. Genom att vara transparent genom hela processen kring bland annat förväntningarna och tidslinjer bygger du förtroende och minska kandidaternas osäkerhet. Det är lika viktigt att informera de kandidater som inte går vidare i processen och även vara transparent om skälen bakom beslutet för att underlätta deras fortsatta sökande efter uppdrag eller anställning.

2. Regelbunden återkoppling

Implementera en strukturerad metod för regelbunden återkoppling under hela processen. Detta gäller både de som är slutkandidater och de som inte går vidare. Ibland blir en rekrytering av olika anledningar stillastående, även då är det viktigt med återkoppling. Oavsett om företaget själva sköter sin rekrytering eller om du tar hjälp av ett rekryteringsbolag bör du hålla en jämn och tät dialog med kandidaterna. Du kan exempelvis skicka i väg ett sms till kandidaterna och förklara läget ”Det kommer dröja några dagar innan vi får återkoppling”. Det visar på att företaget värdesätter och respekterar kandidaternas insats.

3. Ta dig tid för ett möte

Digitaliseringen har sina fördelar, idag tar det lika lång tid att ses digitalt som att höras via telefon. Det personliga mötet är oslagbart när det gäller att skapa förtroende och förståelse. Att ta sig tid för personliga intervjuer och möten ger kandidaterna en känsla av värdering och visar att företaget tar rekryteringen på allvar. Det gäller både för slutkunden och för rekryteringsbolaget.

4. Feedbackkultur

Som rekryteringskonsult, oavsett om du är anställd rekryterare på ett större bolag eller arbetar på ett rekryteringsbolag, är din feedback till kandidaten mycket värt. Ge tips om hur kandidaten kan förbättra sitt CV eller LinkedIn profil. Med din erfarenhet är även feedback på själva intervjun av intresse för de flesta kandidater. Det behöver inte vara något stort mer ”det här gjorde du bra” eller ”det här kan du tänka på till nästa gång”. Främja en feedbackkultur, det kommer att stärka ditt varumärke och kommer även att förbättra sitt rykte på marknaden.

5. Återkoppling efter tillsättning

När uppdraget är klart och företaget hittat sin kandidat är det av största vikt att återkoppla till samtliga kandidater. Ett riktmärke kan här vara att har du träffat kandidaten, oavsett om de var digitalt eller live, bör du återkoppla via ett samtal. Har du endast haft skriftlig kontakt är det ok att återkoppla via mejl.

Genom att implementera dessa åtgärder kan rekryteringsföretag inte bara undvika negativa konsekvenser utan också stärka sitt varumärke som en pålitlig och ansvarstagande aktör på marknaden. En positiv upplevelse kring rekryteringen skapar långsiktiga relationer och positionerar företaget som en attraktiv partner för både kandidater och uppdragsgivare. Vårda ditt varumärke, det är avgörande för framgång. En lyckad rekryteringsprocess är inte bara en nödvändighet utan en investering i företagets långsiktiga framtid.


Läs artikeln om vad som ingår i ett begåvningstest: Begåvningstest för personlig och karriärmässig framgång

Behöver ni expert hjälp för att komma vidare med er rekryteringsprocess? Tveka inte att höra av er så hittar vi en bra lösning för er.