.st0{fill:#FFFFFF;}

Sju tips som leder dig till rätt interimsledare 

 september 23, 2019

Sju tänkvärda tips

Känner du igen dig i någon av dessa situationer?

 • Du vill skapa något nytt; en ny produkt, tjänst eller koncept.
 • Du vill agera snabbt på en möjlighet som kräver kompetens nu!
 • Du vill genomföra en förändring i organisationen som inte kan vänta längre.
 • Du vet vart ni ska, och vad du vill ha men har varken tid eller kompetens att utföra?

Då låter det som att en interimslösning kan vara lösningen för er organisation. Men vad är värt att tänka igenom innan och hur undviks fallgropar som är kritiska för framgång?  Vi vill såklart dela med oss av våra 7 bästa tips när du anlitar en interimskonsult.

 Sju saker du vill tänka igenom innan ni kontrakterar en interimkonsult.

 1. Synkronisera med din framtid, inte ditt nulägeNär ni tar in en interimschef är det avgörande att fokus ligger på vad ni som företag vill åstadkomma. Här gäller det ofta att se framåt och inte fastna för mycket i den nuvarande situationen. Det är så klart en delikat balansgång då nuvarande problem behöver lösas. Då det inte finns någon förmågan att hantera och skapa det ni vill uppnå så finns risken att problemen kvarstår.
 2. Finns drivkraften och förmågan att utföra det ni vill?När ni fastställt vad ni vill åstadkomma är det primära målet att säkerställa att ni tar in en person som har drivkraften och förmågan att ta er dit. Vad är styrkorna, vilka tidigare erfarenheter kan påvisa ett tillvägagångssätt som stödjer er vision?
 3. Kompetens som matchar era framtida behovOm målet är t.ex. en digital transformation som genomsyrar hela organisationen så är förmågan att involvera, skapa engagemang och ansvar hos medarbetarna en lika viktig kompetens som den tekniska förståelsen, om inte viktigare. Säkerställ att ni väljer rätt kompetens.
 4. Vilken erfarenhet och vilka egenskaper är viktigast?Ofta bli önskelistan lång och kravprofilen innehåller många punkter. Vid interima lösningar handlar det om att skala av och fokusera på vad som är viktigast. Vad ska uppnås under den definierade tiden och vad krävs för att nå detta.
 5. Väg potentiell intäkt mot kostnadernaBörja med att uppskatta vilken den potentiella intäkten blir (eller i vissa fall vilken besparing som uppnås) om rätt person hanterar uppdraget. Vad blir t.ex. skillnaden om vi lanserar enligt plan eller får en fördröjning på 6 månader? Med detta som underlag blir beslutet angående vilken kostnad som är rimlig mer korrekt.
 6. Våga utmanaMånga företag har en alltför homogen, och i vissa fall stagnerad, ledningsgrupp. Vid val av interimschef kan det vara läge att utmana sig själv. Ta in någon med mer kunskap och erfarenhet, någon som utmanar, förändrar och löser upp knutar.
 7. Vill ni driva förändring eller säkerställa förvaltning?Sista punkten går i samma linje som en del övriga punkter men som man frågar får man svar brukar det heta. Vill ni förändra bör man räkna med visst motstånd. Efterfrågar ni förvaltning får förväntningarna på kreativitet stå åt sidan.