.st0{fill:#FFFFFF;}

“Stötta varandra till framgång” 

 mars 18, 2020

Johan Korpås brinner för att utveckla företag där visionen är att sätta medarbetaren i fokus. Det är nyckeln till att skapa hållbar lönsamhet över tid. Framgång skapas av en god värdegrund och rätt förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt yttersta, menar han. 

 

Johan Korpås arbetar som extern vd på det familjeägda företaget Viab Vårgårda efter en karriär i ledande positioner – bland annat inom energibranschen. Han drivs av att skapa framgångsrika resultat och är övertygad om att vägen dit stavas balans och engagemang. 

– Som företag måste man skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt yttersta. En viktig riktlinje är att sträva efter en balans mellan fritid, jobb och hälsa. Vi människor måste ha balans inom de tre områdena för att kunna prestera på topp. Det är en stor drivkraft för mig att utveckla företag genom att sätta medarbetarna i fokus. Jag har lånat mitt motto från en tidigare, väldigt duktig kollega som alltid påminde oss om att vi måste stötta varandra till framgång

Genom åren har Johan sett, och hanterat, ett stort antal utmaningar kopplade till tillväxt. En av dem är det paradoxala, om än vanliga, fenomenet olönsam tillväxt.

– “Vi borde kunna dubbla vår omsättning” är något som jag har hört ett par gånger genom åren. Dock saknas det ofta en egentlig analys över hur och var denna tillväxt skall ske. En riktig tillväxtsmärta i många företag tror jag är att fokus fortsätter ligga på omsättning och inte på faktiska resultat, inleder Johan.

Han fortsätter med att berätta hur han under strategiska diskussioner, i tidigare sammanhang, ibland upplevt att beslut om tillväxt har tagits alltför lättvindigt; utan någon ordentlig analys. Att sätta upp femårsplaner med tuffa tillväxtmål kan dra fokus från resultattillväxt till omsättningstillväxt.

– För att få till en hållbar tillväxt tror jag att alla medarbetare måste förstå vart företaget är på väg. Det kan annars lätt bli så att högsta ledningen sätter visioner och skapar mål utan någon förankring i den övriga organisationen. Konsekvensen blir att medarbetare inte lägger sitt fokus rätt för att företaget skall lyckas i tillväxtresan. Medarbetarna förstår helt enkelt inte varför företaget ska växa.

Beredskap för ändrad riktning

Även vikten av flexibilitet är basal för att driva tillväxt enligt ett hållbart manéer.  

 – Det enda man egentligen vet när man sätter en tre- eller femårsplan är att det som skrivs inte kommer att hända i den följd man tänkt. Omvärlden är föränderlig och så även ett företag. Det innebär att ledning och styrelse måste kunna byta riktning i en tillväxtresa. 

Johan förespråkar kortare intervaller, där utvärderingar sker fortlöpande för att mäta om företaget är på rätt väg till framgång. Att våga stanna upp och ändra riktning är en investering som kostar pengar. Att exempelvis växa på nya marknader genom att lansera nya produkter skapar oftast ett negativt cash flow. En effekt av satsningen måste därför ofta komma snabbt. 

Skiljer sig tillväxtsmärtorna åt mellan olika branscher?

– Egentligen inte. Min analys är att många smärtor förekommer internt i företaget. Med gott ledarskap är det sånt som en välfungerande ledning och styrelse kan korrigera och förbättra. 

Nämn tre trender som du tror har potential att minimera dessa smärtor.

– Det jag kan se är att många företag fokuserar mer på medarbetarnas välmående, förutsättningar och möjligheter för att kunna bidra till företagets tillväxt och framgång. Många företag har insett att för att skapa en hållbar tillväxt måste man skapa en kultur bland medarbetarna där de vill bidra till helheten. 

Vilken är den mest innovativa processen du deltagit i med syftet att minimera en specifik tillväxtsmärta?

Hos min förra arbetsgivare backade vi bandet. Vi gick från att fokusera marknadsföringen på våra produkter, till att lansera människorna bakom affären. Hela vägen från operatörer, lagerpersonal och fabrikschef till säljare. Detta koncept skapades av våra egna medarbetare och bidrog till att alla stod bakom vår “nya” strategi. Vi lyckades visa det unika i vårt företag och kom på det sättet närmare våra kunder. Det gjorde också att vi började fokusera mer på våra faktiska resultat, istället för vår omsättningstillväxt.

Fokusera på resultattillväxt framför omsättningstillväxt, investera i att kunna byta riktning när detta är påkallat och få med alla medarbetare på tillväxtresan är högst relevanta råd för alla tillväxtbolag. Tack Johan, för att du delar med dig av dina insikter och spaningar på ämnet! 

Intervjun med Johan Korpås är en del av Meshs intervjuserie om att driva ledarskap i tillväxt. Medlemmarna i Meshs community för seniora chefer drivs av kunskapsutbyte. När vi delar med oss av insikter och erfarenheter växer både vi och våra verksamheter. 

Vill du få alla intervjuer skickade direkt till din inkorg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!