Uppdrag via Mesh

Chefsnätverket för dig som interimsledare

Många chefer väljer idag att lämna livet som anställd för att verka som egenkonsult. Ett karriärval som innebär enorma fördelar.  
Baksidan är att det ibland kan vara ensamt.
När utmaningar skiftar lika snabbt som de uppstår ställs nya och mer komplexa krav på dig som chefkonsult. Förr talade vi om vikten av rätt konsult, idag vet vi att det är fler behov som styr och andra komponenter har blivit mer betydelsefulla. Att ha någonstans att vända sig när frågeställningar eller behov uppstår är viktigt. Lika viktigt som att få access till ett fördjupat lärande.
Därför har vi skapat Mesh Interim Community - chefsnätverket för affärsdrivna interimsledare.

Mesh Interims erbjudande

När du antagits och betalat serviceavgiften på 3 900 kr ex moms, blir du en exklusiv medlem i Mesh Interim Community. Under ditt medlemsskap erbjuds du, förutom våra exklusiva uppdrag, att välja från ett stort palett av lärande och nätverkande aktiviteter.
Vårt löfte är välinvesterad tid. 

 • Mesh Groups
  Vi erbjuder ett flertal grupper med olika intressanta inriktningar. Du väljer vilken grupp du vill tillhöra urifrån dina egna utvecklingsmål. Grupperna leds av en erfaren facilitator och utvecklingen sker tillsammans med interimsledare på din nivå.
 • Mesh MeetUps
  Här träffas vi fysiskt i större grupper med syftet att affärsmässigt lära av varandra, nätverka och diskutera affärsmöjligheter. 
 • Mesh Webinar
  Exklusiva föreläsningar som ger dig ett försprång som egenkonsult. Det kan t ex röra din pension, försäkring, juridik eller ekonomi. 
 • Mesh exklusiva uppdrag
  Du får access till uppdrag som inte når marknaden, eftersom uppdragen delas mellan vår Community och deras nätverk. 
 • Mesh delningsekonomi
  Vi ger dig den unika möjligheten att hjälpa dina kunder när du själv inte kan - samtidigt som du själv blir skalbar. 
 • Mesh Interim Community på Linkedin 
  I vår slutna LinkedIn grupp når du hela communityns kompetens och kan snabbt få hjälp att lösa en utmaning på ditt uppdrag. 


Lärande, nätverkande och affärsdelning i fokus

"Mesh Interim har en spännande och innovativ affärsmodell som bygger på samarbete. Som konsult ligger sårbarheten ofta i ensamheten - men med Mesh Interim står man aldrig ensam."

* Chefskonsult och en del av Mesh Interim Community