.st0{fill:#FFFFFF;}

Vad är interimt ledarskap? 

 oktober 26, 2023

Interimsledarskap betyder tillfälligt ledarskap. Den här typen av ledarskap skiljer sig på flera sätt i från det traditionella ledarskapet när man är anställd. Den interima ledaren ses som en resurs som oftast ska hantera komplexa utmaningar, något som passar bra in i en snabbrörlig affärsvärld där behoven snabbt kan förändras.

Grundläggande ledarskapsfärdigheter och egenskaper kan vara gemensamma för både anställda och interimsledare. Det finns dock skillnader i deras uppdrag, mål och tidsramar. Interimsledare behöver anpassa sig snabba och kunna leverera resultat inom en begränsad tidsram, medan den anställde ledaren har mer tid för att bygga långsiktiga relationer och strategiskt arbete.


Tidsbegränsning

Interimsledare anställs för en specifik, begränsad tidsperiod, vanligtvis för att lösa ett akut problem eller genomföra ett projekt. Syftet är ofta att snabbt implementera förändringar, lösa problem och sedan överföra ansvaret till den "permanenta" ledningen eller en ny ledare när uppgiften är slutförd. Därmed finns ingen förväntan på en långsiktig närvaro i organisationen.

Oberoende och objektivitet

Interimsledare är vanligtvis oberoende av den interna politiska spelet och har därför förmågan att fatta objektiva beslut. De fokuserar på att uppnå målen snarare än att bevara och bevaka sin egen position.

Specialisering

Interimsledare är ofta specialiserade inom områden som kräver specifik expertis. De är inhyrda för att tillföra sin kunskap och erfarenhet till organisationen och implementera förändringar.

Kort starttid

Interimsledare kan påbörja sina uppdrag snabbt, vilket är värdefullt i situationer där en organisation behöver snabba lösningar. Detta är särskilt användbart när det uppstår plötsliga ledarskapsvakanser. Egenskaper som att snabbt kunna bygga förtroende inom teamet är där med till stor fördel.

Resultatorientering

Interimsledare bedöms ofta utifrån deras förmåga att uppnå tydligt definierade mål under den angivna tidsramen, jämför med en anställd ledare som ofta har mer utrymme att fokusera på strategiskt arbete och långsiktig planering. För interimsledaren skapar detta ett fokus på resultat och prestation.

Flexibilitet och anpassningsförmåga

Interimsledare måste vara flexibla i sin förmåga att snabbt anpassa sig till organisationens och situationens behov.

Har du behov av en interimschef?


Hör av dig till kristian.presits@meshinterim.se eller 072-547 78 49

Du kan också skicka en förfrågan med länken nedan.


Välkommen till oss.

Välkommen till Mesh Interim. 

En interimslösning från Mesh säkerställer att din verksamhet snabbt får den kompetens ni behöver, utan att kompromissa i kvalitet. Vårt nätverk består av fler än 1000 aktiva interimsledare och projektledare, med ett snittbetyg på 9,5 av 10 från tidigare uppdragsgivare.

Mesh Interim har det högst rekommenderade interimscheferna.