Interim – En tillfällig lösning


Vad betyder Interim?

Det latinska ordet Interim betyder, enligt Svenska Akademin ordbok, ”tills vidare”, alltså något som gäller temporärt.

När du anlitar en interimskonsult får du en tillfällig chef, ledare eller konsult och eftersom det är en tillfällig lösning är uppdraget under en begränsad tid. Det kan röra sig om allt från 6 månader till över ett år. Att anlita en interimskonsult är en mycket flexibel och effektiv lösning som säkerställer att ni har den kompetens ni behöver. Det synonym till interim är alltså tills vidare.


När kan man anlita en interimskonsult?

En interimskonsult är lämplig att anlita vid en rad olika situationer.

När kan man anlita en interimskonsult?
  • Förvaltande uppdrag
    När en position måste ersättas, t ex vid en föräldraledighet eller sjukskrivning. Det kan även röra sig om att täcka upp under en rekryteringsprocess efter en uppsägning.
  • Utvecklande uppdrag
    På grund av yttre omständigheter genomförs någon sorts av organisationsförändring som ny försäljningsstrategi, nytt produkt- och tjänsteutbud, eller kanske ett förvärv.
  • Krissituation 
    När man behöver någon med ett framtids- och omvärldsperspektiv som ser vad som skulle kunna hända i en rådande situationen och kan förbereda verksamheten för att parera eller tillgodose eventuella överraskningar. 

Ursprung av ordet interim

Enligt källor har ordet interim använts i det svenska språket sedan slutet av 1700-talet, då i samband som när den ordinarie chefen under en längre period reser utomlands är interimaren en ställföreträdande chef.

Ordets betydelse har alltså inte ändrats alls under dessa 200 år. Synonym interim är alltså "tills vidare".


1700-talet


Vad innebär det att anlita en interimskonsult?

Vad innebär det att anlita en interimskonsult?

När du av olika anledningar behöver ta in en extern resurs för att fylla ett behov är en interimlösning mycket effektivt. Jämför man med en rekrytering, som kan ta lång över 6 månader att få på plats, är det en mycket tidseffektiv lösning. Vi på Mesh Interim kan oftast presentera högt kvalitativa kandidater redan inom några dagar. Det är även en kostnadseffektiv lösning att anlita en interimskonsult. Du betalar endast för konsultens arbetade tid, när denna av någon anledning är frånvarande ex vid semester eller sjukdom debiteras du som uppdragsgivare inte. Det är även en väldigt flexibel och lärorik lösning, du kan snabbt ha en interimare på plats som från dag ett kommer att leverera, då interimskonsulter per definition är överkvalificerade och seniora kan de därmed nyttjas på fler plan.

Vår erfarenhet är dessutom att interimsledare har ett väldigt högt engagemang, just därför att de är tillfälligt på plats.

Att ta hjälp av en interimskonsult kan lyfta er organisation till nya höjder!

Mesh har interimschefer inom ledningsgruppens alla funktioner så som: VD, HR-chef, CIO/CTO, CFO, Försäljningschef, COO, Produktchef, Marknadschef, Inköpschef m.fl. Här kan du läsa mer om vad en interimschef kan hjälpa er med.


Vad gör en interimskonsult?

En interimskonsult är en professionell konsult som anlitas för att tillfälligt hjälpa företag och organisationer att lösa specifika problem eller genomföra projekt under en begränsad tidsperiod. Interimskonsulter kan arbeta inom en rad olika branscher och sektorer, inklusive finans, teknik, hälsa och offentlig sektor.

Vanligtvis har en interimskonsult en hög nivå av expertis och erfarenhet inom sitt område. De är ofta högpresterande ledare eller specialister som har arbetat inom en rad olika organisationer och situationer och har därmed en bred förståelse för olika problem och utmaningar som kan uppstå.

Interimskonsulter kan arbeta på olika nivåer i en organisation, från att fylla en vakant position på ledningsnivå till att arbeta på en lägre nivå som en specialist. De kan till exempel hjälpa till att utveckla och implementera nya strategier, leda en förändringsprocess, optimera verksamheten eller hjälpa till att lösa problem med en specifik produkt eller tjänst.

Som en del av sitt arbete som interimskonsult kommer de att utveckla en grundlig förståelse för företagets eller organisationens verksamhet och behov. De kommer att analysera befintliga processer, system och strukturer och föreslå lämpliga förbättringar och förändringar. De kan också leda team, ge ledarskapsstöd och hjälpa till att bygga upp företagets interna kompetens.

Interimskonsulter arbetar vanligtvis som egenföretagare / frilansare eller anställda på konsultföretag. De är duktiga på att anpassa sig till nya arbetsmiljöer och arbetsuppgifter och är vanligtvis duktiga på att bygga relationer och samarbeta med kollegor och intressenter.


Vad är interimsuppdrag?

vad är en interimslösning eller inteimsuppdrag?

Interimuppdrag är kortvariga och tillfälliga uppdrag där en person anlitas för att fylla en specifik roll eller utföra en specifik uppgift under en begränsad tid. Det kan handla om allt från att tillfälligt fylla en ledarvakans eller hantera en specifik förändringsprocess till att hantera ett projekt eller en kris.

Interimslösningar är vanliga inom ledarskap eller projektledning och kräver erfarenhet och kunskap inom det specifika området. Interimuppdraget kan variera i längd, från några veckor till flera månader eller till och med ett år eller mer.

Ett interimuppdrag kan vara en lösning för organisationer som behöver en erfaren ledare eller specialist på kort varsel, till exempel när en ledare har lämnat organisationen eller när en plötslig kris uppstår. Interimuppdrag kan också vara en lösning för organisationer som vill genomföra en specifik förändring eller projekt, men inte har resurserna eller kunskapen inom organisationen att göra det på egen hand.

Fördelarna med att använda interimuppdrag är att organisationen kan dra nytta av en erfaren ledare eller specialist på kort varsel utan att behöva göra en långsiktig anställning. Det kan också vara en möjlighet att få in ny kompetens och perspektiv i organisationen.

Välj rätt interimskonsult

Missa inte de sju avgörande kriterierna för att välja rätt interimslösning