Vad betyder – Mesh Interims ordlista

Vad betyder CEO, CFO, CIO 

Mesh Interim förklarar de olika rollerna som en interimschef kan ha

Vad betyder CEO?

CEO står för Chief Executive Officer vilket vi på svenska brukar benämna som VD, verkställande direktör. Som CEO eller VD ansvarar du inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. En VD har rätt att besluta om löpande förvaltningsåtgärder.


Anlita en interim CEO / VD

CFO, vad betyder det?

Arbetar du som CFO ansvarar du för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomiska och finansiella frågor. CFO står för Chief Financial Officer, i Sverige används ofta titeln ekonomichef.

Anlita en CFO / Ekonomichef


Vad innebär CIO/CTO?

Som CIO ansvarar du för IT-organisationen och tar strategiska beslut. CIO betyder Chief Information Officer. I Sverige kan titeln kallas IT-chef. En CIO bör vara innovativ och implementera ny teknik. En annan titel för rollen, som ungefär är samma som CIO, är CTO som står för Chief Technical Officer.

När kan vi anlita en interim CIO /CTO

Vad gör en CMO?

CMO står för Chief Marketing Officer vilket är marknadschef på svenska. En CMO ansvarar för regelbundna analyser av företagets marknadsstrategi, skapar årliga marknadsplaner, ser över budgeten, håller sig uppdaterad på de senaste trenderna och utför marknadsföringskampanjer i olika kanaler.

Anlita en CMO

HR-chef står för Human Resources

Som HR-chef har du bla hand om rekrytering, organisationsutveckling, pension och arbetsmiljö. HR står för Human Resources och arbetar med personalfrågor.  En HR-chef ansvarar för arbetsgivares personalresurser och den eventuella HR-avdelningen som arbetar med rekrytering, kompetensutveckling och personalvård.


När är det klokt att anlita en HR-chef?

PMO - Project Management

PMO står för Project Management Office eller Program Management Office och är en enhet inom en organisation. Denna enhet ansvarar för att samordna pågående projekt inom en organisation. Ansvarsområdena kan vara stöd för projekten, projektstyrning samt verktyg och processer. En Project eller Program Management Officer, även kallat programchef på svenska, rapporterar ofta till ledningsgruppen samt prioriterar projekt och ser till att de ligger i linje med verksamhetens affärsstrategi.

Anlita en projektledare

Vad betyder COO?

Vad betyder COO? COO står för Chief Operating Officer. I rollen är man en befattningshavare som övervakar de dagliga operativa och administrativa funktionerna i ett företag. En COO kallas ibland för “vice verkställande direktör” eller “operativ chef”. Detta då en COO rapporterar direkt till en CEO.

Anlita en interimschefVad gör en konsult?

En konsult är en person som är specialiserad inom ett visst område och kan antingen vara egenföretagare eller anställd. Är konsulten anställd kan det exempelvis vara på ett bemanningsföretag där konsulten arbetar på uppdrag av ett eller flera företag. En konsult blir ofta inhyrd av ett företag för att utföra arbete inom ett område företaget saknar kompetens inom.


Vad betyder interimschef?

En interimschef är en tillfällig chef som organisationer hyr in för att utföra arbete inom ett visst kompetensområde. Ofta hyr företag in en interimschef för att genomföra en förändring. För att vara en interimschef behöver man vara erfaren och specialiserad inom ett specifikt kompetensområde.


Här kan du läsa mer om interimschef