.st0{fill:#FFFFFF;}

Vad händer med ditt företag om något händer dig? 

 februari 22, 2023

Vet du vad som sker med ditt bolag om någonting skulle hända dig? Vill du att dina barn driver företaget vidare, eller har du en sambo som du vill ska ärva? Mesh Interims samarbetspartner Lexly ger dig här fem tips för att undvika ovälkomna överraskningar i framtiden.

Planera för hur ditt företag ska drivas vidare

Har man ett företag är det viktigt att planera för hur bolaget ska drivas vidare och vem som ska ta över det, den dagen du gått bort. Ett testamente gör att man kan undvika onödiga konflikter mellan efterlevande och samtidigt säkra bolagets fortsatta drift.

1. Fle­ra de­lä­ga­re och hem­bud

Finns det ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal mellan dig och övriga ägare kan det i detta avtal finns en hembudsklausul som innebär att dina arvingar ska erbjuda övriga ägare att köpa ut deras andel. Det är viktigt är att sätta sig in i eventuella befintliga avtal då detta påverkar hur du kan utforma ditt testamente.

2. Sär­kull­barn är­ver di­rekt

Om du har särkullbarn är det viktigt att komma ihåg att de har rätt att få ut sitt arv direkt när du som förälder går bort. Om efterlevande partner vill behålla företaget kan han eller hon bli tvungen att köpa din del i företaget av barnen.

3. Sam­bo är­ver inte alls

Är du sambo så innebär det att din partner inte ärver dig, enligt lag. Det spelar ingen roll hur länge du bott ihop med din sambo eller om ni har barn gemensamt. Vill du att din sambo ska ärva företaget vare sig det är hela företaget eller delar av det, måste du skriva ett testamente.

4. Liv­för­säk­ring

En livförsäkring är ett bra komplement till testamentet eftersom denna försäkring säkerställer att din partner har råd att behålla företaget samtidigt som dina barn får ut det arv de enligt lag har rätt till.

5. Ska bar­nen dri­va fö­re­ta­get vi­da­re?

Är du gift och ni bara har gemensamma barn ärver din maka eller make allting med fri förfoganderätt, vilket innebär att gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. Detta gäller inte särkullbarn som har rätt att få ut hela sitt arv direkt när föräldern går bort.

Vill du att barnen ska ärva företaget måste du skriva ett testamente där du anger det.

Det är mycket du behöver ha koll på

Är du det minsta osäker rekommenderar vi dig att kontakta Lexly för rådgivning. Hos Lexly skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av deras jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av?
Gör Lexlys kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Har du frågor om konsultavtal? Kolla in Lexlys guide