.st0{fill:#FFFFFF;}

Skapa tillväxt hos ett startup företag – vad krävs? 

 november 13, 2019

Tänk dig att ni har en brilliant affärsidé, ni har hittat ett hål på marknaden som behöver fyllas med värde som ni kan erbjuda, vilket ingen ännu har exekverat på. Resan till att lyckats har börjat och ganska snart ser ni att affärsmodellen håller och tillväxt har börjat genereras. Allt går nu med ljusets hastighet och händer på en och samma gång. Bolaget växer inom alla områden och ni som grundare arbetar dag och natt med att utveckla företaget och hinna med i möjlighets svängarna.

Än så länge så har utvecklingen skett genom eget driv och nyanställda i kombination med insikter från styrelse och vänner för att generera tillväxt. Men frågan är, hur länge är detta upplägg hållbart?

Som grundare funderar ni nu på att ta in externt stöd som kan hjälpa er att hålla fokus på rätt saker i den fortsatta utvecklingen, ni ser behovet men än så länge är ingen anställd. Frågorna hopar sig, vart hittar man ett externt ledarstöd med den specifika kompetensen och branscherfarenheter som skulle addera värde? Går det att anställa någon på timme eller måste vi ta en större investering för att detta ska vara lönsamt?

I Podcasten Min första Miljon intervjuar SVDs ekonomijournalister kända entreprenörer som nått långt i sitt företagsbyggande. Grundfrågorna rör hur man som entreprenör upprätthåller drivkraft och motivation kopplat till en starkt tillväxt. I majoriteten av intervjuerna refererar entreprenörerna till att det är viktig att tidigt få in externt stöd och mentorskap i bolaget för att inte stagnera och ha fokus på rätt saker. Flera av de intervjuade entreprenörerna refererar till att de det var just när de fick in ett seniort bollplank som den verkliga utvecklingen inträffade. Någon vittnade också om att hade stödet tagits in tidigare under bolagets resa hade troligtvis tillväxten kunnat ske snabbare.

Svaret från erfarna företagsbyggare verkar alltså tala ett tydligt språk, att tidigt engagera ett seniort stöd som operativt kan stötta för fortsatt tillväxt. Men frågorna kvarstå fortfarande vart hittar man denna typ av specifik kompetens som också är villig att gå in och stötta på timbasis alternativt i ett avgränsat projekt?

Svaret på den frågeställningen kan vara att söka efter en interim ledarkonsult, säger Johan Alsén, VD på Mesh Interim. Gärna någon som refererats in av andra som kan gå i god för personens kompetens. Flertalet seniora konsulter har specifik erfarenhet från att starta och leda bolag i tillväxt inom specifika branscher eller flera. Många har också valt att konsulta just för att kunna skapa värde från de erfarenheter som genererats under karriären och kunna dela med sig av den kunskapen, poängterar Johan.

Interima konsulter har också sällan krav på omfattning, utan ser ett värde av att fördela sin tid över flera projekt, menar Johan. Det gör att barriären att starta upp ett samarbete med en extern konsult blir lägre om kravet på omfattning inte finns där. Johan trycker dock på vikten av personkemin som en viktig del i framgången. Därför är det bra om man kan få hjälp att träffa ett flertal ledare för att säkerställa att 1+1 verkligen blir mer än 2, avslutar Johan.

Johan jobbar för Mesh Interim som är en plattform för interimschefer på ledningsgruppsnivå, som både fungerar som ett chefsnätverk och interimsfömedlare. Ett nätverk för de främsta interimscheferna i Sverige, där du får tillgång till de med rätt erfarenhet och bästa förutsättningar att ge ditt företag den tillväxt som krävs för att nå era mål.

Kan en interims chef vara lösningen för ditt företag? Läs mer om hur du kan anlita en interim VD via Mesh.

Boka ett möte med oss idag.