Våra interims roller – som kan lyfta er

 

Interimsroller som kan hjälpa dig

Interimsledarna i Mesh Interims nätverk är alla erfarna, men deras bakgrund och profiler skiljer sig åt. Många av dem har arbetet som interimschefer under en lång tid, medan andra precis har lämnat en fast anställning som många år som ledare. Vad de har gemensamt är en vilja att driva förändring, vara öppna för nya situationer och är nyfikna på nya branscher och bolag.

Här presenterar vi de vanligaste rollerna vi tillsätter.

FÖRETAGSLEDNING


Gedigen erfarenhet som snabbt kan applicera sin kunskap på hela er organisation och styre.

IT & TEKNIK


Vi har en stor mängd interimskonsulter med bred kompetens som hjälper bolag att driva sin digitalisering framåt.

EKONOMI


Seniora interimsledare med gedigen kompetens, erfarenhet och trygghet är A&O.

HR


Vi har HR-roller på alla nivåer med en hög kompetens, både chefer och specialister

SUPPLY CHAIN & PRODUKTION


Vi har en stor mängd interimskonsulter med bred kompetens som hjälper bolag att driva sin digitalisering framåt.

MARKNAD


Nya tider kräver nya arbetssätt. Ta hjälp av en interimsledare med gedigen kompetens.

FÖRSÄLJNING


En resultatfokuserad senior interimsledare som snabbt kan styra er framåt i tillväxtresan.Vi hjälper dig med din nästa interimslösning!

Kontakta oss så återkommer vi med ett prisförslag, helt kostnadsfritt.Frågor och svar om interim rekrytering

Vilka branscher jobbar ni med?

Det är få branscher vi inte jobbar med. Just det är en av de största fördelarna med att anlita en interimsledare, att de har erfarenhet från fler branscher och kan komma in i ert bolag med nya synfallsvinklar. 

Kan ni hantera konfidentiella uppdrag?

Vi hanterar våra uppdrag utifrån varje enskild kunds behov. Det är inte alls ovanligt att vi skriver ett sekretessavtal redan vid uppdragsförfrågan

Har ni interimsledare i hela landet?

Mesh Interims har ett nätverk av interimsledare i hela Sverige, från norr till söder och öst till väst. Det är en av våra styrkor att vi är just rikstäckande.

Hur många kandidater presenterar ni?

Det generella svaret är 2-3. Men Mesh Interims fokus är att presentera de absolut bästa interims ledarna för just ditt uppdrag.

Kan man anställa interimschefen och isf vad kostar det?

Interimscheferna i Mesh Interims nätverk är egenföretagare. Vissa av dem kan tänka sig att ta anställning medan andra föredrar att arbeta som konsulter. Arvodet för en rekrytering bestäms utifrån ett flertal parametrar, som bla hur länge interimschefen varit i uppdraget och lönenivån ni erbjuder vid en rekrytering. Vi hjälper dig hitta rätt.

Kan ni hjälpa oss med en rekrytering?

Vi arbetar med interimstillsättningar. Med det sagt har vi vid några tillfällen haft uppdrag som mynnat ut i en tillsvidareanställning, även om så inte var planen från början.

Vad händer om vi inte blir nöjda?

Är ni inte nöjda med de interimschefer vi presenterar har ni alltid möjlighet att ändra kravprofilen så att vi kan presentera andra kandidater. Innan ni hittat rätt interimslösning kostar det er ingenting. Efter att vi kommit överens skriver alla parter ett avtal där det tydligt framgår vilken uppsägningstid som gäller, vanligast är 1 månad åt båda håll.

Kan vi få en offert ifrån Mesh Interim?

Mesh Interim tar inte ut något arvode för arbetet med att hitta rätt interimslösning för just er. Vi kan lämna en offert med uppskattat marknadspris för just ert aktuella uppdrag innan vi påbörjar arbetet med att hitta rätt person. Vi presenterar alltid ett timpris (eller dagspris) för de kandidater vi presenterar för uppdraget. 

Vad gör en interimskonsult?

En interimskonsult är en professionell konsult som anlitas för att tillfälligt hjälpa företag och organisationer att lösa specifika problem eller genomföra projekt under en begränsad tidsperiod.

Kan man anlita en interimschef på deltid?

Mesh Interim har interimschefer som är intresserade av både deltid och heltid. Är det en deltid ni är intresserade av så hittar vi rätt interimsledare för er. Vi har idag uppdrag hos kunder som är på mellan 20%-100%. Den interimslösning är en flexibel lösning!

Vad kostar det att hyra in en interim ledare?

Mesh Interim har inga uppstartskostnader eller andra fasta arvoden. Timpriset på interimsledaren bestäms utifrån varje enskild uppdrag genom en dialog med konsult och kund. 

Mesh Interim har marknadsmässiga timpriser.

Vad är interimsuppdrag?

Tidsbestämda och tillfälliga uppdrag där en person anlitas för att fylla en specifik roll eller utföra en specifik uppgift

Vad innebär det att anlita en interims konsult?

Det är både tidseffektivt, kostnadseffektivt och flexibelt att anlita en interimskonsult. Vår erfarenhet är dessutom att interimsledare har ett väldigt högt engagemang, just därför att de är tillfälligt på plats.

När kan man anlita en interims konsult?

En interims konsult är lämplig att anlita ved en rad olika situationer.

Förvaltande uppdrag - när en position måste ersättas som ex föräldraledighet.

Utvecklande uppdrag - ex vid en organisationsförändring som ny produkt eller ett förvärv.

Krissituation - Expertis inom framtids- och omvärldsperspektiv.

Vad betyder interim?

Interim är en tillfällig lösning.

Låter vårt erbjudande intressant?


Hör av dig till kristian.presits@meshinterim.se eller 072-547 78 49.

Välkommen till oss. 

Välkommen till Mesh Interim.