.st0{fill:#FFFFFF;}

Varför fick jag inte uppdraget? 

 maj 17, 2023

Att inte få ett efterlängtat uppdrag som interimschef kan vara både frustrerande och nedslående. Trots att du kanske är kvalificerad och erfaren kan det finnas flera faktorer som spelar in i beslutet att inte välja dig. I denna artikel presenterar vi de fyra vanligaste anledningarna till varför du kanske inte fick uppdraget och ger dig samtidigt värdefulla insikter för att förbättra dina chanser i framtiden.

Matchningen med företaget

En av de vanligaste anledningarna till att du inte får ett uppdrag är bristen på en stark matchning mellan dig som interimschef och företaget. Varje organisation har sin unika kultur, värderingar och behov. Om du inte kan demonstrera hur din erfarenhet och kompetens passar in i företagets specifika situation och krav, kan det vara svårt för dig att övertyga dem om att du är rätt person för uppdraget. Det är viktigt att noggrant analysera företaget och anpassa dina ansökningar och intervjuer för att framhäva hur du kan lösa deras specifika utmaningar.

Prisbilden är för hög

En annan faktor som kan spela in är priset du begär för dina tjänster. Om din prisbild överstiger företagets budget för interimschefsuppdraget kan det vara anledningen till att de valde en annan kandidat. Företag har oftast en budget att följa och kan vara begränsade när det gäller att betala för externa resurser. Det kan vara klokt att undersöka marknadspriserna för interimschefer och anpassa dig för att ligga i linje med förväntningarna hos potentiella uppdragsgivare. Om du går via en konsultbyrå har ofta de en bild av vad olika uppdragsgivare förväntar sig för pris, dra nytta av det.

Konkurrensen var för hög - många sökande med hög kompetens

Interimschefsuppdrag kan vara mycket konkurrenskraftiga, särskilt om det finns många andra sökande med starka kvalifikationer och erfarenheter. Om du befann dig i en situation där konkurrensen var hård och det fanns flera kandidater med hög kompetens, kan det vara svårt att sticka ut från mängden. För att öka dina chanser kan du fokusera på att tydligt kommunicera dina unika försäljningsargument och differentierande kompetenser som skiljer dig från andra sökande. Dessutom kan du överväga att bygga och upprätthålla ett starkt professionellt nätverk för att få tillgång till fler uppdragsgivare och möjligheter.

Du var inte tillräckligt förberedd för intervjun

En grundlig förberedelse inför intervjutillfället är avgörande för att kunna imponera på uppdragsgivaren och övertyga dem om din kompetens och lämplighet för uppdraget. Om du inte var tillräckligt förberedd kan det ge intrycket att du inte är tillräckligt engagerad eller seriös i ditt arbetssätt. Det är viktigt att undersöka företaget noggrant, förstå deras specifika utmaningar och branschkontext samt ta reda på så mycket information som möjligt om uppdraget. Genom att visa att du har investerat tid och ansträngning i att förstå företaget och förbereda dig för intervjun kan du skapa förtroende och öka dina chanser att bli vald.

Sammanfattning 

Att inte få ett interimschefsuppdrag kan vara en besvikelse, men det finns flera faktorer att beakta. För det första kan bristen på matchning med företaget vara en avgörande faktor. Att inte tydligt kunna visa hur din erfarenhet och kompetens passar in i företagets behov kan vara anledningen till att du inte fick uppdraget. För det andra kan en hög prisbild vara ett hinder, särskilt om den överstiger företagets budget för uppdraget. Det kan vara viktigt att justera dina priser för att vara konkurrenskraftig och attraktiv för uppdragsgivare. Vidare kan hård konkurrens från andra kandidater med hög kompetens minska dina chanser. Genom att fokusera på att kommunicera dina unika försäljningsargument och bygga ett starkt professionellt nätverk kan du differentiera dig från andra sökande. Slutligen, en brist på tillräcklig förberedelse inför intervjun kan ge intrycket av att du inte är tillräckligt engagerad eller seriös. Genom att noga undersöka företaget och förbereda dig på att tydligt kommunicera din kompetens och relevanta erfarenheter kan du öka dina chanser att bli vald som interimschef.

Lycka till med dina framtida uppdrag!