.st0{fill:#FFFFFF;}

Vi utmanar de traditionella interimsförmedlarna 

 oktober 8, 2019

Stockholm 8/10/2019 - Mesh utmanar de traditionella interimsförmedlarna och har skapat ett forum och ett nätverk för interimschefer.

Idag är merparten av alla interimsbolag inom executive segmentet sprungna ur samma metodik, nämligen rekrytering och executive search. Mesh utmanar, väljer en annan väg och tillämpar ett modernare koncept baserat på delningsekonomi och nätverkande.

Vi har inte för avsikt att bygga ytterligare en opersonlig cv-databas. 

Hos Mesh är kandidaterna våra medlemmar. Medlemmarna kommunicerar, hjälper varandra att lösa sina och kundernas problem samt skapar nya och värdefulla relationer. Utöver detta så samarbetar alla medlemmar i Mesh kring att både skapa, lösa och genomföra våra uppdrag. Intäkterna fördelas enligt principerna för delningsekonomi.

På det här sättet kan vi erbjuda nischad kompetens och en bred kunskapsbas till våra kunder på samma sätt som det traditionella konsultbolaget, men med flexibiliteten och frihet från den nya gigekonomin.

VD Johan Alsén menar,”Under alla mina år i rekryterings- och interimsbranschen blev det tydligt att vi skapade för lite värde till den här målgruppen, interimschefer med ledningsgruppserfarenhet.” Johan utvecklar resonemanget, “Genom att ge våra medlemmar kunskap för att lösa kundens problem, nätverk och sammanhang, utan att det behöver göra avkall på sitt eget företagande, har vi skapat en modell för framtidens chefsförsörjning.

Det Mesh kan erbjuda en interimskonsult är idag unikt i Sverige.

Vi kan ge våra kunder möjlighet att kommunicera direkt med den relevanta målgruppen bestående av Sveriges främsta interimschefer. Att som kund vara top of mind hos ett stort relevant nätverk, är ovärderligt, där alla medlemmar har intresset att hitta och rekommendera rätt ledare för att skapa en stark och dynamisk ledningsgrupp hos vår kund.

Där våra konkurrenter ser faran i att låta kandidaterna samverka med varandra, ser vi styrkan.

Våra medlemmar är förkvalificerade, granskade och merparten är rekommenderade. Nätverksstrukturen möjliggör en bättre och mer direkt kommunikation med medlemmarna vid varje tillsättning som minskar risken att bra kandidater sållas bort eller inte får möjligheten att motivera varför de är rätt för uppdraget.

Vi förstår att vi utmanar och vänder på invanda sanningar men gensvaret har varit enastående och fler och fler av Sveriges främsta interimschefer ansluter sig. Snart kommer Mesh vara det naturliga valet för företag som letar efter interimschefer till ledande befattningar för att skapa tillväxt, lönsamhet och värde under förändringsresan.

Chef Interim