.st0{fill:#FFFFFF;}

Vikten av att driva hälsofrämjande arbetsplatser. 

 november 23, 2020

Mitt i en pågående pandemi med konsekvenser som permitteringar, restriktioner och karantänsituationer är det inte konstigt att Linkuras efterfrågan nästintill lavinartat ökat. Människan är i grunden inte rustad för att varken vara ensam eller instängd, det menar Mesh Alumni Boel Sjöstrand, vd på Linkura – företaget som aktivt arbetar för att förbättra medarbetares mentala kondition. 

Från forskning med kärlek. Det finns många sätt att beskriva Linkuras verksamhet, men kanske är det just i den koncisa beskrivningen som förklaringen gömmer sig. Att dagens arbetsmarknad ofta präglas av stressrelaterade faktorer är ingen nyhet. Faktum är att de flesta branscher idag ställer krav på din hjärna, snarare än dina fysiska förmågor. Men i skiftet mellan den fysiskt belastande arbetsmarknaden och det tjänstesamhälle vi lever i idag tycks en av de grundläggande faktorerna för framgång fallit mellan stolarna: hur tränar man upp sin mentala kondition? Hur en tränar sin fysiska kondition är vida känt – men när det gäller vårt tänkande organ blir frågan genast mer diffus. 

– Nästan alla tjänster idag går ut på att tänka. Så vi måste vara duktiga på att ge människor förutsättningar för att tänka! Ska arbetslivet fortsätta präglas av vår förmåga till att vara smarta är det också rimligt att vi lägger mer fokus och energi på metal kondition. Och jag tror pandemin accelererar det. 

Med hjälp av biodata kan Linkura kartlägga vid vilka situationer en individ, ett team eller en avdelning upplever fysiologisk belastning och vidare utvärdera för att skapa positiv förändring – och i förlängningen en hälsofrämjande arbetsplats präglad av individer med god mental kondition. Och vikten av just hälsofrämjande arbetsplatser har kanske aldrig på så kort tid fått så tydlig framtoning som i samband med den rådande pandemin. Inte minst när arbetsplatser står inför stora utmaningar med allt från stress till sjukskrivningar.

– En stressad chef kan inte ta hand om stressade medarbetare. Där behöver de hjälp. Det är också därför det är så viktigt för oss att jobba med konsulter, så vi kan leverera utefter den efterfrågan som nu snabbt ökar.

Med konsulter som framgångsrecept

I en stor period av tillväxt är det tacksamt att redan ha en etablerad företagskultur där fast anställda och konsulter strålar samman för att tillsammans leverera bästa möjliga resultat. 

– Vi står inför en stor tillväxtperiod just nu, vilket betyder att vi snabbt måste kunna handplocka den expertisen vi behöver. Det måste gå snabbt och inom områden där behovet är temporärt känns det inte aktuellt att fastanställa. Men vi vill aldrig kompromissa med expertisen. Där kommer konsulterna in och bidrar med precis den kompetens vi behöver, precis när vi behöver det.  

En mash-up av konsulter och fast anställda har därmed visat sig vara ett både tacksamt och framgångsrikt koncept för Linkura, och som Mesh-medlem och tidigare konsult har Boel egen gedigen erfarenhet av värdet i seniora konsulter. Men i egenskap av vd är hon också noga med att poängtera hur vikten av ledarskap får en ny, påtagligt märkbar, roll för den som vill introducera konsultverksamhet in i sitt företag. 

– Vid en fast anställning har man ofta en både välplanerad och etablerad onboardingprocess. En konsult förväntas kunna leverera från dag ett. Och ja, konsulter har jättemycket kunskap och erfarenhet. Men vilken del av dom kunskaperna och erfarenheterna vill du ta del av? Där måste du som ledare vara tydlig. 

Vikten av anpassning och det kollektiva Mesh-tänket

Det finns flera faktorer till framgång – och ökat välmående. Att driva verksamhet som snabbt kan anpassa sig efter verkligheten med hjälp av konsulter kan onekligen vara en sådan. Framtiden verkar dessutom flexibel i fler aspekter – åtminstone om vi frågar Boel, vars erfarenhet av Mesh delningsekonomi genererat ett positivt synsätt på framtidens inkomst. 

–Jag tycker jättemycket om det kollektiva tänket. Mesh har en spännande och innovativ affärsmodell som bygger på samarbete, vilket jag tycker är väldigt intressant. Som konsult ligger sårbarheten ofta i ensamheten – men med Mesh står man aldrig ensam. På ett eller annat sätt tror jag fler kommer vilja konceptualisera idén om att skapa fler intäktsströmmar utöver den huvudsakliga inkomstkällan.

För Boel är det självklart. Både företagskonceptet med fast anställda och konsulter i nära samarbete liksom företagsidén om att förbättra den mänskliga konditionen. Och med coronaviruset som katalysator ser framtiden ljus ut, både vad gäller företagsamhet och vårt mentala mående.

Det handlar inte enbart om att vara snäll, om vi ska vara ärliga. Det handlar också om hur företag ska kunna utvecklas och vara vinstdrivande. Medarbetarna driver arbetsplatsen framåt och om de ska kunna vara bra tänkare – då måste de må bra. Det finns starka incitament för att människor ska få goda möjligheter till att tänka framöver. Framtidens arbetsplats är en hälsofrämjande arbetsplats.