.st0{fill:#FFFFFF;}

Vikten av balans och fokus som soloprenör 

 mars 17, 2022

Den här artikeln publicerades först av UNQUO på UNQUO.com. UNQUO är en app som hjälper egenföretagare få bättre koll på hela sin ekonomi.

Fler än någonsin tar idag steget till att bli egenföretagare. Men att investera sin passion in i en firma kan vara både en ynnest få förunnat och en stor press. Därför är det viktigt att du som soloprenör tar hand om dig själv, och ser till att vårda inte bara din firma, utan även ditt eget välmående.

2021 var återigen ett rekordår för antalet nystartade företag. Sammanlagt startades 78 711 nya bolag, varav en majoritet är aktiebolag. Det finns få tvivel att vi är i starten för en soloprenörernas guldålder. Det innebär även att väldigt många kommer gå igenom drastiska förändringar i livsstil, rutiner och vanor.

Johan Alsén driver konsultnätverket Mesh Interim, som samlar och organiserar fristående chefer. Mesh Interim bygger på lärande, nätverkande och affärsdelning liksom att förse företag med chefskompetens på konsultbasis. Johan menar att interimsbranschen för chefer har växt explosionsartat, vilket han härleder till att många väljer att just gå från att lyda under existerande strukturer till att istället bli sin egen chef.

Johan Alsen

-Johan Alsén

Efterfrågan på chefer på konsultnivå har ökat enormt. Vad jag har kunnat se är att parallellt med det är en av de största drivkrafterna till att starta eget att kunna äga sin tid och få bättre balans mellan arbete och fritid.

På sätt och vis kan det dock bli ett tveeggat svärd om man inte ser upp. För med egenföretagandet kommer samtidigt ofta en större osäkerhet kring framtiden, svårigheter att få ihop rutiner och vanor, och en känsla av stort eget ansvar för att verksamheten ska fungera.

Tittar man på ledande forskning inom stress och stresshantering är det möjligheten att känna kontroll över sin tid, och de krav som ställs på en, som gör att man klarar av att upprätthålla balans och en känsla av harmoni.

Är det därför så att egenföretagandet helt enkelt inte går ihop med att kunna känna balans? Inte om man frågar Margaretha Öström, organisationskonsult inom arbetspsykologi, VD och grundare av Leading Insight samt författare till boken Hållbar hjärna med mindfulness. Hon menar att stress kan minskas med hjälp av förståelse kring hjärnans normala funktioner.

– När vi blir fast i bruset och styrda av negativa tankar, då går vi på autopilot. Då reagerar vi oreflekterat vilket inte är hälsosamt och hållbart i längden. Det gäller att avbryta autopiloten, stanna upp och reflektera för att kunna se saker på ett nytt sätt.

– Hjärnan är en vandrande tankemaskin. Den är byggd för överlevnad och tyvärr partisk mot det negativa. Det är positivt och har ett överlevnadsvärde då ältandet hjälper oss att lära av misstag, och oro för framtiden kan öka vår beredskap. Men det gör att man inte alltid är helt här och nu. Neurovetenskapen har via modern hjärnskanning kunnat visa att vid stress och obalans så tappar vi vår perception, vår kreativitet och vi får minskad analytisk förmåga. När vi är stressade så väljer hjärnan ofta de lätta och inte de långsiktigt rätta besluten för oss.

När man väl hamnat i sådana tankar, särskilt kopplat till vad som händer runtomkring - i ens firma eller i ens privatliv - så är det lätt att det blir en negativ spiral. Det är en spiral som kan vara svår att ta sig ur då mycket av det som sker i hjärnan är undermedvetet, men ändå har stor påverkan på vår kognitiva förmåga.

– När vi väl hamnar i den spiralen så tappar vi många fina egenskaper som är viktiga för att kunna fungera, särskilt som egenföretagare. Men det fina i det är att det visat sig att om man blir medveten om att det är det som händer, då får vi mycket lättare att dämpa dess effekter.

Vikten av balans och fokus som soloprenör

Margaretha är även medlem i Mesh Interims chefscommunity och träffar därför utöver sitt arbete som interimskonsult och coach många egenföretagare som berättar om en annan typ av stress än den man kan känna som anställd. Inte nog med att ens egen person är så kopplad till ens företag. Avsaknaden av fast anställning, ekonomisk trygghet och den stadiga plattformen för sin familj är en stress i sig själv eftersom det är så mycket som står på spel.

Johan fyller i: Det finns mycket forskning kring ett begrepp som heter KASAM - Känsla av sammanhang. Där har man kunnat se att behovet av sammanhang är stort för att ha goda copingstrategier. Särskilt för egenföretagare och konsulter kan dessa vara av stor vikt i skapandet av balans.

Som anställd kanske man har medarbetare att dela med sig av sina tankar med, men för egenföretagare saknar man ofta det. Eftersom det för många är så mycket som står på spel är det viktigt att skydda sig själv från skuldbeläggandet av ens egen känsla av stress; att det är något man känner för att man helt enkelt inte är bra nog, kreativ nog eller modig nog. Många känner exakt likadant, och när man förstår att man inte är ensam kan stresshanteringen i sig bli enklare.

– Som egenföretagare är det viktigt att ha tillgång till alla sina resurser och kunna rikta sitt fokus rätt. Det kan vi göra genom att bryta vår autopilot och bli mer medvetna om vad som händer. Enkla fokusövningar i vardagen kan göra stor skillnad. Och ju mer du tränar desto enklare blir det!


Enkel fokusövning från Margarethas bok Hållbar hjärna med mindfulness:

  • Ta fem minuter från din dag, när det passar dig. Det viktigaste är att du kan få några minuter för dig själv.
  • Rikta ditt fokus mot hur det känns i kroppen. Observera bara och undvik att värdera eller prestera. Ha endast fokus på hur det känns i kroppen just nu.
  • Rikta ditt fokus mot andningen och där du känner andningen tydligast just nu. Ett nybörjarknep är att räkna. Andas in på ett, ut på två, in på tre, ut på fyra. Räkna upp till 10 under cirka två minuter.
  • Genom att tänka aktivt på din kropp/andning får du mer närvaro och bryter uppmärksamhetsvandringen som gör att tankarna springer iväg och gör att hjärnan faller in i negativa mönster.
Hållbar hjärna

UNQUO hjälper dig som driver eget att få bättre koll på hela din ekonomi. Ladda ner UNQUO gratis från App Store eller Google Play via denna länk.